Affiche 2011, foto Johanna Butter
Hans Zoete

Tentoonstelling 2011

Voor de 37ste keer organiseerde Fotoclub Lucifer haar expositie in het gemeenschapshuis D'n Boogerd in Vessem. Op 2e Kerstdag werd door wethouder mevr v. Hamsvoord de opening verricht.

In het midden van de tentoonstellingsruimte werd het thema "Vacantie" uitgebeeld op LCD schermen.

Voor de beamerserie waren een 5-tal inzendingen.

De expositie werd van commentaar voorzien door Hans Zoete. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij zich op het laatste moment kon vrijmaken en spreker te vervangen die verhinderd was. Op de avondbijeenkomst waren veel leden van clubs uit de regio aanwezig. Hiermee is de traditie van de afgelopen jaren voortgezet.

Over de bezoekersaantallen hadden we ook dit jaar weer niet te klagen en afgaande op de positieve reacties kunen we terugzien op een geslaagde week.

U kunt de expositie nogmaals zien:
Het lucifertje wijst de weg. Gekozen kan worden voor het lucifertje hieronder maar ook via een naam van een van de exposanten in de kop van deze pagina.

LucRzw