Affiche 2012, foto Marijn van Leen
Willen Popelier

Tentoonstelling 2012

In het 39-ste jaar van het bestaan van Fotoclub Lucifer werd de
38-ste expositie in het gemeenschapshuis D'n Boogerd in Vessem georganiseerd.
Ook op deze 2e Kerstdag werd evenals voorgaande jaren de
opening verricht door de wethouder mevr v. Hamsvoord .

Voor de beamerserie waren een 8-tal inzendingen.

Als gastspreker heeft Willem Popelier op inspirerende wijze het werk van de leden van commentaar voorzien. Tijdens de avond voor de club uit de regio heeft hij zijn mening gegeven over de invloed van de fotografie op het publieke bestel. De avond voor de clubs werd zeer druk bezocht. Hiermee is de traditie van de afgelopen jaren voortgezet.

Nog drukker is het op de zaterdagmiddag geweest bij de demonstratie over Collodiumfotografie die natuurlijk werd verzorgd door Alex Timmermans

Over de bezoekersaantallen hadden we ook dit jaar weer niet te klagen en afgaande op de positieve reacties kunen we terugzien op een geslaagde expositie.

U kunt de expositie nogmaals zien:
Het lucifertje wijst de weg. Gekozen kan worden voor het lucifertje hieronder maar ook via een naam van een van de exposanten in de kop van deze pagina.

LucRzw