Flyer 2013, ontwerp Alex Timmermans
Jan Vermeer

Tentoonstelling 2013

In het jubileumjaar van Fotoclub Lucifer werd in het gemeenschaps-
huis D'n Boogerd in Vessem de 40-ste expositie georganiseerd.
Op 2e Kerstdag werd de opening verricht door de burgemeester
van Eersel, mevr.Thijs-Rademakers.

Gastspreker Jan Vermeer heeft het werk van de leden van opbouwend commentaar voorzien. Tijdens de avond voor de club uit de regio heeft hij een prachtig beeld gegeven van zijn werk als natuurfotograaf. Hiermee is de traditie van de afgelopen jaren voortgezet.

Gezocht is naar een andere invulling van de beamershow. Ditmaal geen
show op het toneel maar een continue- show op drie schermen gericht naar de tentoonstellingszaal. Verdere ontwikkelingen in deze richting zijn te verwachten.

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan is een fotoboek uitgegeven.

Over de bezoekersaantallen hadden we ook dit jaar weer niet te klagen en afgaande op de positieve reacties kunen we weer terugzien op een geslaagde expositie.

U kunt de expositie nogmaals zien:
De pijltjes in de vorm van lucifertjes wijzen de weg door onze exposities. Ook kan gekozen worden op naam van een van de exposanten in de kop van deze pagina.

LucLzw
LucRzw