nmTN
nmBO
nmJB
nmKS
nmKV
nmLM
nmTV
nmML
nmWR
nmAF
nmCOK
nmHP
nmFW
nmRC
nmTZ
nmAA
nmAK
nmHR
nmCK
nmAJ
nmKML
Luc

Welkomswoord, Richard Coppoolse
Officiele opening mevr. v.d. Hamsvoord
Tentoonstelling 2016

De voorzitter van fotoclub Lucifer, Richard Coppoolse, heette alle leden met de familie hartelijk welkom bij de opening van de 43ste tentoonstelling. Daarna werd door mevr.v.d. Hamsvoord met een toepasselijke speech de flyerfoto van dit jaar onthuld en hiermee tevens de expositie geopend. Ook dit jaar was de variƫteit van het tentoon-gestelde bijzonder groot en mochten wij ons verheugen op een groot aaantal bezoekers.

Dit jaar is de beamerserie weer op het programma verschenen, nadat we een jaar hadden overgeslagen. We hopen deze activiteit in de komende jaren weer te kunnen voortzetten.

Ilse Wolf heeft dit jaar onze expositie van commentaar voorzien. In de bijeenkomst 's avonds, waarbij ook alle fotoclubs uit de regio waren uitgenodigd.

.U kunt de expositie nogmaals zien: De pijltjes in de vorm van
lucifertjes wijzen de weg door onze exposities. Ook kan gekozen worden op naam van een van de exposanten in de kop van deze pagina.

LucLzw
LucRzw