KatjaStokman
In de beginjaren van Fotoclub Lucifer werd tijdens de jaarlijkse tentoonstelling een diashow
gepresenteerd,waarbij gebruik werd gemaakt van 3 schermen en de beelden muzikaal worden
ondersteund. Alleen de textieldiaserie is bewaard gebleven.
Sinds 2004 zijn we overgegaan op beamerpresentaties.

In 2000 is de club gestart met elk jaar een thema vast te stellen. De foto's zijn wel
verwerkt in het jaaroverzicht, maar hier nog een keer expliciet onder de aandacht gebracht.