Tips & Fototechniek


Fotoclub Lucifer is in november 1973 opgericht en heeft al die
jaren bestaan uit 15 tot 20 leden. Een aantal van de leden die bij de
oprichting aanwezig waren zijn nog steeds lid van Lucifer.

Lucifer organiseert al sinds 1975 eenmaal per jaar een tentoonstelling
in het Gemeenschapshuis D'n Boogerd in Vessem.

Naar goede traditie wordt deze eindejaarstentoonstelling op
2e Kerstdag geopend en Lucifer exposeert daarin ongeveer een
honderdtal foto's, voornamelijk kleur, maar ook zwart/wit.
In 2005 is de diashow volledig vervangen door een beamerpresentatie.

Tijdens de expositieweek wordt een avond georganiseerd waarop leden
van fotoclubs uit de regio Zuid-Oost Brabant en de Belgische Kempen
worden uitgenodigd. Altijd een gezellige en drukke avond. Op die avond
wordt onze tentoonstelling door een ervaren inleider geevalueerd. Vaak
zijn inleiders uit andere kunstdisciplines uitgenodigd om een oordeel
te geven over het getoonde werk.
Besprekingen c.q.inleidingen zijn in die tijd o.a. verzorgd door:
..Ria van Aart, toenmalig hoofdredactrice van fotoblad Focus.
..Johan de Vos, fotorecensent van o.a De Standaard en De Volkskrant.
..Jan Timmer, architect
..Hans Zoete, voormalig directeur van museum 't Slot.
en vele anderen.

De leden van Lucifer werken uiteraard individueel aan een serie
foto's voor de expositie op het einde van het jaar. Maar ook in
wisselende groepjes wordt gedurende het jaar gewerkt aan bepaalde
foto-projecten, die vaak een experimenteel karakter hebben.